Každý z našich kolegov má dlhodobé skúsennosti so zdravotným systémom rovnako ako s potrebami pacienta. každý z nás si nesie svoje vlastne ciele, ktoré chce v rámci združenia dosiahnuť a je iba otázkou koordinácie, aby boli pre pacienta prínosom. Ide o zosúladenie pohľadov na problematiku. Iný pohľad má farmaceut, iný pohľad má lekár, lekárnik, pacient či úradník. Ale keď každý tento uhol pohľadu akceptujeme, tak nám vzniká objektívny pohľad s tým, že každý z článkov zdravotného systému má svoje nielen opodstatnenie, slovo a názorový priestor. Vychádzame z toho, že je treba pracovať s takým materiálom, aký máme k dispozícii a ktorý je možno formovať prostredníctvom ochoty spolupracovať.

Nebudeme menovať zatiaľ jednotlivých partnerov, pretože škála je široká. Ale dôležité je to, že sú prierezom všetkých článkov zdravotného systému. Na základe toho pripravujeme otvorenie aktivít tak, ako deklarujeme - aby ich videl pacient priamo, aj keď často ide o systémové opatrenia.  

Nájdete u nás priateľský kolektív a príjemnú atmosféru, čomu do značnej miery napomáhajú naši dobrovoľníci a sponzori. Neváhajte a navštívte nás! Našich klientov a návštevníkov dobre počúvame a snažíme sa čo najviac vyhovieť ich individuálnym požiadavkám. Navštívte našu organizáciu, určite nebudete čas, ktorý u nás strávite, považovať za zbytočný.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode