Zmeny s Eurokľúčom, tentoraz zo Žiliny

28.10.2015 11:50

UPPZ, Žilina, 28.10.2015

Železničná stanica v Žiline je jednou zo staníc, kde bol nainštalovaný prístupový systém Eurokľúč tak, aby pacient nemusel čakať na obsluhu. Ako sme informovali z Hlavnej stanice z Bratislavy, tak aj v Žiline spolu s týmto systémom došlo k zlepšeniu stavu mobility a prístupu pre ŤZP zo strany ŽSR. Okrem zámkovej vložky Eurokľúč  a smerových tabúl pre postihnutých boli vymenené aj vchodové dvere, ktoré sú automatické a otvára ich cestujúcemu senzor, čo opäť zlepšuje prístup pre telesne postihnutých. Bohužiaľ, však na dverách  nie je uvedené, že sa otvárajú automaticky, preto by bolo vhodné umiestniť na ne oznámenie, aby cestujúci nepovažovali pomalý chod ich otvárania za chybu a nesnažili sa ich otvoriť nasilu, čo môže poškodiť mechanizmus otvárania. To je prvý postreh.

Druhý postreh je priamo z WC pre ŤZP, na ktorom je osadený Eurokľúč. Je známe, že pacient má možnosť po splnení podmienok eurokľúč získať, aby nemusel čakať na obsluhu. Tento nástroj je určený pre telesne ale aj chronicky postihnutých pacientov, ktorí nemajú invalidný vozík. A to je kameň úrazu na tomto WC. V tomto prípade je predmetom prístup obsluhy tohto zariadenia. Slová pani, ktorá má toto na starosti na prvom nástupišti komentovať nebudem, ale jej záver, že má nariadenia o tom, že nikoho nepustí na toto zariadenie, kto nemá vozík aj keď má svoj eurokľúč je neprípustné. Predsa nemôžeme vyčleniť oproti usmerneniam k eurokľúču ťažko postihnutých pacientov, ktorí spĺňajú podmienky získania vlastného kľúča. Navštívil som preto prednostu ŽST Žilina, ktorého som o tomto informoval. Na základe dohody sme dnes z UPPZ odoslali list pánovi námestníkovi GR ŽSR, aby vytvoril interné usmernenie pre prístup nielen pre telesne, ale aj pre chronicky postihnutých pacientov, vrátane prenajatých priestorov. Uvidíme výsledok a veríme, že sa situácia zmení.

Je logické, a pre niektorých ťažko pochopiteľné, že ľudia môžu byť postihnutí i inak než telesne. Ale nebudeme a nemôžeme zabudnúť na onkologických pacientov, na pacientov s Crohnovou chorobou, na pacientov s vývodom (stomikom), inkontinentných pacientov a podobne, ktorí síce nemajú invalidný vozíček, ale pri všetkej úcte k vozíčkárom, možno ich zdravotný stav je horší než človeka na vozíčku...

Rokovanie na odboru zdravotníctva VÚC v Žiline k Eurokľúču dopadlo úspešne a verejná samospráva tohto regiónu je ústretová k pomoci a podpore pacienta a občanov v tomto regióne. Ale neviem si predstaviť, ako sa bude tváriť a čo si vypočuje cestujúci pacient, ktorému sa stane to, čo mne včera... Napriek tomu, že ŽSR je ústretové, stačí jeden človek... a už je iný pohľad... nielen na človeka, ale hlavne na stanicu a spoločnosť napriek tomu, že oni sú tí, ktorí majú iný názor.   

 

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode