Zdravotné riziká ľudí bez domova

23.02.2016 15:49

UPPZ, Bratislava, 21.2.2016

Dňa 18.2.2016 sa vo večerných hodinách v zariadení Mea Culpa pre ľudí bez domova v Bratislave uskutočnila druhá preventívna prednáška vzdelávacieho a informačného cyklu s názvom „Zdravotné riziká ľudí bez domova“. Prednášku odprezentovala a besedu s ľuďmi bez domova viedla námestníčka primátora Hlavného mesta Bratislava MUDr. Iveta Plšeková. Akcia bola pripravená v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety a priamo sa jej zúčastnil za Mestskú časť Ružinov zástupca starostu Mgr. Martin Pener.

Cieľom tohto vzdelávacieho cyklu je nielen upozorniť na riziká života bez domova, ale aj vytvoriť prostredie prevencie a snahy zlepšiť svoje postavenie v spoločnosti klientov tohto zariadenia. Úvodná prednáška bola zabezpečená v spolupráci s Policajným zborom SR na tému Riziká života na ulici. Ďalšie časti vzdelávacieho cyklu budú zamerané na čiastkové problematiky spojené so životom ľudí bez domova, ktoré sa vyskytujú v Hlavnom meste SR a jeho mestských častiach.

Keďže Únia pomoci a podpory zdravia si uvedomuje, že tento stav občana je rizikom nielen pre občana bez domova  samého, ale aj pre jeho okolie, pripravila pomocný nástroj na riešenie, o ktorom bude rokované s kompetentnými inštitúciami tak, aby bol vytvorený komplexný návrh riešenia s implementáciou skúseností s týmto systémom vplyvu na klientov za účasti verejných samospráv v rôznych úrovniach, akademickej pôdy aj mimovládnych organizácií. Priamy kontakt pracovníkov verejných samospráv s klientmi zariadenia Mea Culpa prináša nielen vzdelávací efekt, ale aj návrhy na riešenia z praxe a poznania priamo zúčastnených, čo má synergický efekt pre komplexný spôsob riešenia tejto problematiky.

Ďakujeme zároveň Okresnému riaditeľstvu PZ SR Bratislava II, Magistrátu Hlavného mesta Bratislava a Mestskej časti Ružinov za spoluúčasť na tejto veľmi dôležitej aktivite pre celé mesto aj región. Vyjadrujeme poďakovanie za spoluúčasť na príprave aj implementácii tohto projektu Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, menovite Mgr. Róbertovi Kováčovi za jeho prispenie a hlavne hľadaní ciest pre ľudí zo stavu bez domova do bežnej spoločnosti.    

Únia pomoci a podpory zdravia je občianske združenie, ktorého cieľom je pomoc a podpora pacientom postihnutých hlavne chronickými ochoreniami v priamej a systematickej podobe nefinančného charakteru.

Na snímke MUDr. Iveta Plšeková a Mgr. Róbert Kováč

Na snímke MUDr. Iveta Plšeková a Mgr. Róbert Kováč

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode