UPPZ: Zamestnanosť a prístup k zamestnaniu pacientov

11.11.2015 09:58

UPPZ, Bratislava, 10.11.2015

Niekedy sa uvádza, že pacient je pacientom iba po dobu opustenia ordinácie či nemocnice napriek tomu, že základná definícia rovnako ako etický výklad majú v skrátenej forme iný výklad. Preložené do laickej reči, pacient je občan, ktorého zdravotný stav vyžaduje zásah lekára buď v akútnej, či systematickej podobe tak, aby sa jeho zdravie prinajmenšom udržalo, ak nie zlepšovalo. A to trvá často roky, hlavne o chronických pacientov. Takže aj práca je súčasťou života pacientov, aj keď sa toto uvádza málokedy. 

Spolu so stavom zdravia okrem iných problémov často vzniká aj problém so stratou zamestnania a sťažením prístupu k jeho obnoveniu, alebo získaniu nového. Práve táto zmena pacienta často vedie do života pod hranicou chudoby, kedy stráca rodinu, okolie a priateľov.

Uvedomujeme si význam zamestnania pre pacientov, v inej kompetencii - pre zdravotne postihnutých, aj keď ide o to isté. Problematika zamestnania a prístupu k práci bude ďalšou systematickou oblasťou činnosti UPPZ smerovanej k pacientovi. O tejto problematike začali úvodné rokovania s predstaviteľmi zamestnávateľov a systému zamestnanosti, ktoré by mal viesť k vytvoreniu spoločných priestorov pre zvýšenie prístupu pacienta k práci.

Predpokladáme, že rokovania budú trvať niekoľko týždňov a pak pripravíme prvý výstup, ktorý bude zverejnený.  

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode