UPPZ: Tlačová správa - Bratislavský samosprávny kraj zváži implementáciu systému Eurokľúč

16.10.2015 08:52

UPPZ, Bratislava, 15.10.2015

Cestovanie zdravotne postihnutých v Bratislave od 1.11.2015 je v súčasnosti jednou z horúcich verejných tém, rovnako ako zmena pravidiel pre cestovanie tejto skupiny obyvateľov. Toto bola dňa 13.10.2015 základná téma pracovného stretnutia iniciovaného Úniou pomoci a podpory zdravia s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja.

Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta, CSc. za účasti predsedu predstavenstva spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava a.s. Ing. Mariána Rovenského prijal predsedu OZ Únia pomoci a podpory zdravia Petra Kučeru k tejto téme. Predseda UPPZ navrhol predstaviteľom BSK, aby v rámci opatrení, ktoré vyplývajú z implementácie III. etapy integrovanej dopravy v Bratislave a ktoré zmenili pravidlá a hlavne ceny pre ŤZP v MHD v Bratislave, aby vytvorili kompenzačné prostredie pre zvýšenie komfortu života a zvýšenie mobility v rámci integrovanej dopravy tak, aby ich videl priamo pacient a občan. Predseda UPPZ uviedol, že Bratislava má jedno špecifikum, ktoré sa málokedy zohľadňuje, a síce, že je spádovou oblasťou pre pacientov z celého Slovenska, ktorí často využívajú mestskú dopravu po dobu niekoľkých dní, kedy majú vyšetrenia a iné povinnosti v zdravotníckych zariadeniach v Bratislave. Okrem iných návrhov na kompenzácie zmien predseda UPPZ navrhol, aby prvým kompenzačným nástrojom za zmeny v MHD bola implementácia systému Eurokľúč v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Pánovi podpredsedovi BSK bol zaslaný návrh miest, kde by bolo vhodné systém Eurokľúč umiestniť zmenou zámkovej vložky, prípadne doplnením plošiny tak, aby bol prístupný pre tých, ktorí vlastnia, alebo majú nárok v zmysle pravidiel, na Eurokľúč a nemuseli by čakať na obsluhu zariadenia. Zoznam navrhovaných miest je zverejnený na www.uppz.sk, link: www.uppz.sk/eurokluc/pre-pacientov/navrh-miest-instalacie-systemu-eurokluc-v-bsk/.

Podpredseda BSK Ing. Berta a predseda predstavenstva BID a.s. uviedli, že táto oblasť je zaujímavá pre spoluprácu a pre vytváranie podmienok pre kvalitnejší život zdravotne postihnutých Bratislavčanov ako aj návštevníkov či pacientov z iných regiónov Slovenska, prípadne zo zahraničia. Takto sa bratislavský región priblíži európskym štandardom.

Rokovanie považujú obi dve strany za ústretové.

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode