UPPZ obdržala list z Kancelárie Prezidenta SR

18.10.2015 09:09

UPPZ, Bratislava, 18.10.2015

"Zdravotníctvo je jednou zo štyroch priorít, ktorým sa venuje pán Prezident Slovenskej republiky", uvádza sa v liste adresovanom UPPZ odborom vnútornej politiky Kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky z poverenia pána Prezidenta SR.

UPPZ na základe tohto listu pripravuje odpoveď, ktorá bude obsahovať odpovedi na témy, ktoré nám Kancelária Prezidenta SR uvádza ako žiadosť o informáciu.

Sme radi, že pán Prezident SR žiada informácie a pohľady z viacerých zdrojov tak, aby on sám mal objektívny pohľad a veríme, že výsledkom budú také návrhy a riešenia, ktoré budú pre pacienta prínosom v jeho životných situáciách a zdravotných stavoch. Iba objektívnym pohľadom na súčasný stav, jeho pozitíva ako aj nedostatky je možné vytvátať riešenia, ktoré vytvárajú pozitívny dopad. Samozrejme, že očakávame užšiu spoluprácu medzi systémovými inštitúciami a subjektmi, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný systém v rámci svojich možností a kompetencií vo vzťahu k predmetnej problematike. Medzi tieto subjekty samozrejme patrí aj Kancelária pána Prezidenta SR, rovnako ako Ministerstvo zdravotníctva SR.

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode