UPPZ: Dopravný podnik Bratislava a.s. ustupuje od reklamy na honorované darcovstvo krvi a jej zložiek pre potreby zahraničia

08.11.2015 19:49

UPPZ, Bratislava, 6.11.2015

Pred niekoľkými dňami nás informovali pacienti, že v niektorých prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy v Bratislave je umiestnená reklama na darovanie plazmy v susednom Rakúsku za 20 Euro za odber. Považujeme túto reklamu za neetickú napriek tomu, že nedošlo k porušeniu zákona. Darcovstvo krvi a jej zložiek, v tomto prípade krvnej plazmy, je na Slovensku bez honorára, rovnako ako vo väčšine krajín Európskej únie. Darca dostane iba zlomkovú cenu za hodnotu odberu napriek tomu, že práve krv a jej zložky, ktoré niekedy doslova zachraňujú život, sú často peniazmi nevyčísliteľné.

Na základe toho Únia pomoci a podpory zdravia oslovila vedenie Dopravného podniku Bratislava a.s. (DPB) so žiadosťou o zváženie etiky a neposkytovanie takejto reklamy v svojich prostriedkoch. V odpovedi sa okrem iného uvádza: „..že spomínanú reklamu najneskôr do dvoch týždňov postupne stiahnu a neobnovia reklamný priestor pre zadávateľa,“ ako uvádza vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB a.s. Mgr. Zenon Mikle v odpovedi. Okrem iného sa v liste uvádza, že DPB bude zvažovať aj do budúcna etiku reklamy a jej prípadné potenciálne negatívne dopady na verejnosť.

Vážime si tohto rozhodnutia, hlavne v súčasnej dobe implementácie III. etapy integrovanej dopravy v Bratislave, ktorá priniesla v rámci podmienok jej uskutočnenia mnohé zmeny hlavne pre zdravotne postihnutých. V minulosti sme v spojitosti s týmito zmenami navrhli kompenzačný návrh smerovaný Bratislavskému samosprávnemu kraju ako jednému z akcionárov BID a.s. a predložíme návrhy na kompenzáciu cestovného pre zdravotne postihnutých aj pre DPB.

Zamedzenie takejto reklamy považujeme za ústretovosť zo strany DPB a veríme, že postupne bude v Bratislave vytvorený taký systém, ktorý bude k zdravotne postihnutým prijateľne nastavený. Takýto postup navrhujeme i u iných dopravných podnikov, kde sa takáto reklama objavuje, alebo je potenciálne možný jej výskyt.

O ďalších návrhoch smerovaných DPB voči zdravotne postihnutým budeme postupne informovať.

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode