Tlačová správa UPPZ: Eurokľúč je opäť tu

12.10.2015 19:54

UPPZ, Bratislava, 9.10.2015

Systém Eurokľúč sa opäť otvára pre pacientov na Slovensku. Únia pomoci a podpory zdravia po dohode s dodávateľom systému Eurokľúč pre Slovenskú republiku vytvorila podmienky pre to, aby vlastníkom tejto pomôcky pre telesne a chronicky postihnutých pacientov mohli byť aj pacienti zo Slovenska.

Táto malá pomôcka bola odovzdaná dňa 2.10.2015 po odmlke predsedom občianskeho združenia Únia pomoci a podpory zdravia Petrom Kučerom pacientke Janke, ktorá je chronicky postihnutá tak, že sa musí pohybovať na invalidnom vozíčku. Odovzdanie bolo na výstave Slovmedica Non-Handicap. Pacientka je z regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kontakt na občianske združenie UPPZ poskytli pacientke pracovníci pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Trenčíne, za čo im ďakujeme. Eurokľúč bol pacientke poskytnutý formou nefinančného daru.

Pacienti, ktorí majú záujem o túto drobnú, ale niekedy veľmi dôležitú pomôcku, sa môžu obrátiť na OZ Únia pomoci a podpory zdravia prostredníctvom e-mailu na adresu eurokluc@uppz.sk, osobitný telefonický kontakt bude vytvorený v krátkom čase, kde získajú bližšie informácie. V súčasnej dobe je systém prístupu Eurokľúč inštalovaný okrem jednej medzinárodnej siete reštaurácií  aj na všetkých pobočkách Všeobecnej zdravotnej poisťovne na Slovensku a na niektorých železničných staniciach, napríklad Považská Bystrica, Žilina, Bytča, Liptovský Mikuláš a podobne a vďaka Železniciam Slovenskej republiky sa bude systém inštalovať aj v ďalších miestach na železnici. O ďalších miestach OZ UPPZ rokuje a je predpoklad, že ďalšie miesta, kde nebude pacient potrebovať obsluhu toalety, alebo výťahu či zdvíhacej plošiny budú postupom času pribúdať. OZ UPPZ pripravuje opakovaný návrh do kategorizácie v zmysle nástrojovej podpory kompenzácií za poškodenie zdravia v kompetencii MPSVaR SR.

Systém Eurokľúč  bol vyvinutý v roku 1986 v Nemecku ako univerzálny systém prístupu pre zdravotne postihnutých. Postupne sa rozširoval v Nemecku aj do iných štátov Európskej únie. Na Slovensku je dnes inštalovaných odhadom 50 miest s týmto unikátnym prístupom, kde jeden kľúč funguje v rámci celej Európskej únie. V Českej republike je napríklad takto vybavených v súčasnosti 500 miest, kde pacient môže využiť tento kľúč. Na Slovensku je možné bližšie informácie získať aj prostredníctvom webovej stránky www.eurokluc.sk, kde sú aktuálne informácie k tomuto systému vrátane prístupových miest a systému prípravy pre zabezpečenie tejto špeciálnej vložky pre zdravotne postihnutých. Na tejto webovej stránke budú aj možnosti získania Eurokľúča ako osobnej pomôcky pre pacienta.

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode