Pracovný seminár UPPZ Otvárame Európu pacientom

28.02.2016 17:03

UPPZ, Bratislava, 28.2.2016

Dňa 26.2.2016 sme uskutočnili v Európskom informačnom centre v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku koordinačný a informačný seminár s názvom Otvárame Európu pacientom.

Toto pracovné stretnutie bolo úvodným pracovným stretnutím k základným témam spojených s činnosťou UPPZ v roku 2016. Boli predstavené základné oblasti činnosti smerované k zvýšeniu spokojnosti zdravotne postihnutých rovnako ako prepojenie týchto aktivít na primárne aj sekundárne dopadové kompetencie tých orgánov a inštitúcií, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu spokojnosti tejto skupiny obyvateľov rovnako ako celej spoločnosti. V zmysle usmernení bude UPPZ žiadať podporu kompetentných orgánov pre ich zabezpečenie.

Ďakujeme všetkým zúčastneným nielen za ich čas, ale hlavne za prínos pre pacienta a skupiny obyvateľov, ktoré potrebujú k zachovaní kvality života podporné nástroje a aktivity, ktoré im odstraňujú bariéry v mnohých prístupoch ich bežného života.

O ďalšom vývoji budeme informovať.

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode