Poďakovanie

25.05.2015 13:05

Bratislava, 25.5.2015

Minulý týždeň bol čiastočne doriešený prípad a podnet pacientky pani Janky Martišovej, od ktorej si vypýtal lekár za onkologickú operáciu duplicitnú platbu a následne aj platby bez dokladu v jednej štátnej nemocnici. Tento prípad bol riešený aj Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a príslušným vyšším územným celkom, ktorí zistili pochybenie lekára rovnako ako zdravotná poisťovňa, s ktoru sme konzultovali oprávnenosť úhrad pacientky.

Súčasný systém nerieši inštitút oprávnenosti pacienta tak, aby pacient mal na základe podnetu doriešené aj zabazpečenie náhrad za spôsobenú škodu a väčšina pacientov nemá finančné prostriedky a po skúsenostiach so systémom sa ani nevie a nechce brániť z obavy pred následkami podania sťažnosti, oznámenia, či zahájenia súdneho konania. Evidujeme viacej takýchto podnetov od pacientov, ktorí sa nás pýtajú ako postupovať a keď sa dozvedia, že anonymita je prekážkou pre ich úspešné vybavenie podnetu v zmysle ustanovania normatívov a legislatívy v rámci zdravotného systému, ustupujú od svojej požiadavky a dôvod je takmer vždy iba jeden - obava pred recipročnými následkami, ktoré môžu ovplyvniť zdravie pacienta, ktorý podnet podáva. Tento problém je dlhoročný a do doby, kým sa systém začne zaoberať etikou lekára voči pacientom, stále ešte bude.

Na základe podnetu, ktorý nám bol doručený od menovanej pacientky, bola vrátená pacientke časť duplicitného poplatku, ktorý bol lekárom prijatý vo výške niekoľko stoviek Euro. Následne sme, keďže pacientka logicky zdravotníckemu zariadeniu nedôverovala, požiadali sme o preverenie zdravotného stavu Národný onkologický ústav, kde bola pacientka vyšetrená. Po tomto kroku sme požiadali o plastickú reoperáciu prsníkov, keďže pacientka trpela rakovinou prsníka, Kliniku plastickej chirurgie Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Na základe úvodného vyšetrenia bolo lekármi konštatované, že plastická operácia prsníkov po jeho amputácii nezodpovedá tomu, aby žena vypadala ako žena. Preto bola prijatá pacientka na oddelenie minulý týždeň a bola vykonaná reoparácia a korekcia prsníkov.

Na základe týchto skutočností si preto dovoľujeme poďakovať v mene našom aj v mene pacientky všetkým tým, ktorí prispeli k zlepšeniu stavu pacientky, aj keď celý podnet ešte nieje doriešený a v odstraňovaní následkov pokračujeme, hlavne:

  • pracovníkom Úradu pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou
  • odboru zdravotníctva Vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • vedeniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne
  • vedeniu Národného onkologického ústavu v Bratislave
  • lekárskemu tímu Kliniky plastickej chirurgie UK a UNB pod vedením doc. MUDr. Fedeleša, CsC.
  • a všetkým kolegom, ktorí prispeli k riešeniu tohto podnetu

Nejedná o ojedinelý podnet tohto druhu, ktorý evidujeme, a tak jednou z našich aktivít je aj návrh a vytvorenie takého systému, v ktorom je pacient partnerom lekára, kde lekár aj pacient druhej strane dôverujú. To je jeden zo základom úspešnej liečby. Aj keď si uvedomujeme, že je to beh na dlhé trate...

Uvedomujeme si aj skutočnosť, že nie všetci lekári chcú profitovať na pacientovi. Ako ukazuje aj tento prípad, na jednej strane lekár pacientke spôsobil nielen škodu, ale aj traumu z toho, ako vyzerá po operácii a ďalší lekári jej pomohli... a opravili to, čo jeden urobil. Celý systém zdravotnej starostlivosti v základnej rovine je o človeku. O človeku lekárovi, ale aj o človeku pacientovi. A tam je treba začaž nastavovať systém s tým, že základné pochybenie je pochybenie človeka a nie lekárskeho stavu.

Želáme všetkým veľa zdravia a málo takýchto skúsenností so zdravotným systémom, či je to lekár, alebo pacient.

 

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode