Poďakovanie za pomoc pacientke v núdzi

12.04.2015 10:42

Púchov, 12.4.2015

Únia pomoci a podpory zdravia si dovoľuje čo najsrdečnejšie poďakovať za pomoc pani Jane Martišovej.

Prípad tejto pacientky s rakovinou prsníka sa rieši už niekoľko mesiacov a je to jeden z príkladov, aký vplyv má zdravotný stav na život pacienta a aké dopady sa môžu vyskytnúť tak, že pacient musí zmeniť svoj život na základe okolností, ktorých dopady a vplyvy sú často oproti deklarácii princípu humanity a solidarity v realite práve opačné.

Keďže celý prípad sa ešte rieši, nebudeme uvádzať konkrétne informácie a výsledky. V každom prípade vplyvom podpisu zmluvy v dobe, kedy sa pripravovala na amputáciu prsníka, spojenej s bývaním pacientky došlo k súdnemu rozhodnutiu opusetnia bytu do 11.4.2015, pričom rozsudok uvádza, že príjem pacientky prekračuje sumu o cca 29 hranicu, ktorá je údajne limitná pre možnosť poskytnutia bývania, o ktoré prišla. 

Dovoľujeme si preto poďakovať spoločnosti SŤAHOVANIE 24 za presťahovanie pacientky do prenajatého bytu a printovému médiu PLUS 1 DEŇ za medializáciu a sledovanie prípadu pacientky a jej osudu. Ďalej ďakujeme aj anonymnému sponzorovi za prísľub úhrady niektorých nákladov spojené s prípadom, ktoré sa budú realizovať v krátkej dobe a ďalším, ktorí by chceli pacientke pomôcť. Poďakovať je treba aj našim kolegom právnikom, ktorí hľadajú spôsob doriešenia prípadu a každému, kto chce pomôcť a prispieť k zmiernenu dopadov rozhodnutia na pacientku.

Dlohodobo uvádzame, že dopady zdravia pre pacienta sú nielen zdravotného charakteru, ale aj sociálneho aj spoločenského. V niektorých prípadoch dochádza z nepochopiteľných dôvodov až k určitému hyenizmu a namiesto pomoci k opačnému efektu, čo zrejme odráža aj súčasný názor časti spoločnosti. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že strata zdravia môže byť aj zlomok sekundy a nie dlhodobá choroba, že pacienta postupne, keďže nie je zaujímavý ako "normálny človek" a často je uplatniteľný iba problematicky, opúšťa okolie, často aj rodina a podobne. Takéto príspevky na sociálnych sieťach, ktoré sa k prípadu objavili a ktoré su zrejme aj monitorované, sú iba výslechom spoločnosti s tým, že autor takýchto príspevkov si neuvedomuje skutočnosť, že do tejto situácie sa môže dosťať rovnako ako pacientka a že môže na riešenie a na dopady ostať sám.

Celý prípad naďalej sledujeme a sme aj v kontakte s potenciálnymi občanmi ochotnými pomôcť, s médiami a úradmi tak, aby došlo k doriešeniu prípadu.

Vaše názory a návrhy a v prípade ochoty pomôcť pacientke, zasielajte do e-mailu uppz@uppz.sk a na základe toho Vám zašleme bližšie informácie. 

Nech je tento prípad zároveň aj podnetom pre zamyslenie pre každého čitateľa...

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode