Poďakovanie za ľudský prístup a pomoc

12.10.2015 18:05

V súčasnej spoločnosti sa často vytráca ľudský prístup. Rovnako tak sa humanita a solidarita niekedy iba deklarujú napriek tomu, že ju je treba a že je na ňu odkázaných relatívne veľa občanov Slovenska...

Veľa obyvateľov v mestách sa už stretlo s tým, že bolo treba opraviť alebo rekonštruovať výťah a obyvateľ musí niekoľko dní zabúdnúť na pohodlie kabíny, ale vyšlapať schodíky pekne na svoje poschodie, kde býva. To isté je teraz aj na Holíčskej ulici v bratislavskej Pertžalke, kde v jednom dome v niekoľkých vchodoch rekoštruuje výťahy firma TREVA s.r.o.

Na treťom poschodí jedného tohto vchodu býva obyvateľ pán Viliam, ktorý je zdravotne postihnutý a jeho zdravotný stav ho pripútal na invalidný vozík. Keďže bolo treba doviesť pána Viliama na posudkové konanie na príslušný úrad, požiadali sme pracovníkov uvedenej firmy o pomoc s prekonaním schodov vo vchode. Títo pracovníci, menovite páni Peter Pomšár, Stanislav Heinl, Miroslav Jurčík a Dušan Molitoris nečakali, zobrali invalidný vozík aj s jeho pacientom a nielen že zniesli pána Viliama zo schodov, ale po návrate ho vyniesli opäť na tretie poschodie, kde býva.

Vieme, že je to maličkosť, ktorá by mala byť samozrejmosťou. Samozrejme, že im je treba poďakovať aj za to, že za túto "fušku" nezobrali žiadny dar, preto sme požiadali ich zamestávateľa, aby zvážil ocenenie týchto zamestnancov za šírenie dobrého mena.

Ďakujeme menovaným a ich firme, rovnako ako ďakujeme každému, kto v rámci svojich možností pomôže tomu, kto pomoc potrebuje. Niekedy stačí drobnosť... opýtať sa, či človek potrebuje pomôcť, dvihnúť telefón, alebo inú maličkosť, ktorá môže zachrániť niekomu život... A má ten istý význam, ako zniesť pacienta na vozíčku... Každý môže prispieť, každý...

Dnes sme požiadali menovaných, že v stredu bude treba "živý výťah" opakovať. Chalani samozrejme súhlasili... ďakujeme... za Viliama, za ochotu, za prístup... Moc ďakujeme...    

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode