Otvorenie problematiky bariér a prístupu pre pacientov v Trenčianskom samosprávnom kraji

15.12.2015 13:50

UPPZ, Trenčín, 15.12.2015

Dnes, t.j. 15.12.2015 došlo k úvodnému pracovnému stretnutiu predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja so zástupcami Únie pomoci a podpory zdravia k problematike bariér a prístupu k základným potrebám v spojitosti s komfortom života chronicky a telesne postihnutých pacientov.

Obi dve strany sa zhodli, že táto problematika nie je zatiaľ systematicky riešená a že spoločným postupom za prispenia pacientskych organizácií pôsobiacich v tomto kraji je možné pripraviť také riešenie, ktoré môže prispieť k zlepšeniu prístupu a kvality života pre tie skupiny pacientov, ktoré majú problém s bariérami hlavne v mestách.

Zástupcovia TSK a UPPZ sa zhodli na ďalšom spoločnom postupe v tejto problematike, kde jedným z nástrojov bude systém Eurokľúč. O ďalšom vývoji budeme informovať. 

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode