Odpoveď na dotazy pacientov k operácii pána Prezidenta SR v Plzni

22.08.2015 09:26

UPPZ, Bratislava, 22.8.2015

Vážení pacienti a tí, ktorí ste nás kontaktovali s dotazom, či bol štandartný postup pána Prezidenta Slovenskej republiky vo veci operácie v nemocnici v Plzni, si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovným sôsobom. Keďže máme informácie iba z médií, prinášame všeobecný názor k tejto veci, ktorý sa dotýka každého pacienta žijúceho na Slovensku.

Pán Prezident Slovenskej republiky je rovnocenným pacientom a má rovnaké práva ako každý iný občan. Aj on má právo na slobodný výber lekára, v tomto prípade operatéra a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom mala byť  a bola uskutočnená plánovaná operácia. Podľa všetkého pán Prezident SR miesto operácie konzultoval a je iba na jeho osobe, ako sa rozhodol. Takéto právo má ktorýkoľvek občan Slovenska. V rámci operačných výkonov mimo krajinu, v ktorej pacient hradí zdravotné poistenie, je vhodné konzultovať takovýto zákrok so zdravotnou poisťovňou pacienta. Máme skúsennosti, že po oznámení plánovaného zákroku vopred zdravotné poisťovne nerobia obštrukcie a hradia zdravotníckemu zariadeniu v zahraničí takú sumu, ktorú by uhradili zdravotníckemu zariadeniu na Slovensku. Prípadný rozdiel hradí pacient. Platba je uskutočnená tak, že výkon (v tomto prípade operáciu) hradí pacient vopred zdravotníckemu zarideniu v zahraničí a zdravotná poisťovňa prepláca pacientovi adekvátnu časť, ako bolo uvedené vyššie. O tomto by mal byť pacient oboznámený ped tým, než začne vybavovať miesto a termín plánovanej operácie v zahraničí. Takže v tomto duchu nedošlo k žiadnemu nadštandartnému postupu v prípade tejto operácie a tento postup môže využiť každý pacient.

Na druhú stranu pán Prezident Slovenkej republiky je jedným z troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenska a tým pádom aj autoritou pre občana, ktorá zastupuje štát v zmysle kompetencií, práv a povinností. Môžeme dokonca uviesť, že v niektorých prípadoch sa stáva pán Prezident SR príkladom pre občana, v tomto prípade vo vzťahu k zdravotnému systému Slovenska. Nedôvera v zdravotný systém v tomto prípade nie je na mieste, keďže Slovensko má tiež špičkové pracoviská, ktoré využívajú pacienti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Bohužiaľ, o týchto lekároch, ktorí chodia operovať do Francúzska, Nemecka, USA a iných krajín, sa veľmi málo pacient dozvie. Taktiež o pracoviskách, ktoré sú vybavené špičkovou diagnostickou aj výkonovou technikou, má verejnosť veľmi málo informácií. Toto je spôsobené aj tým, že médiá často uvádzajú iba negatívne názory, články a témy a o pozitívnych výsledkoch nášho zdravotníctva sa dozvedáme iba okrajovo.

Vážení pacienti, keď máte pocit, že naše zdravotníctvo nemôže zlepšiť Váš zdravotný stav a že v zahraničí by sa o Vás postarali lepšie, kontaktujte Vašu zdravotnú poisťovňu a konzultujte Váš konkrétny prípad osobne s jej pracovníkmi. Taktiež je treba zvýšiť dôraz na informácie spojené so zdravím, ktorých má pacient v súčasnosti často nedostatok napriek tomu, že informovanosť pacienta by mal zabezpečovať hlavne lekár. Bližšie informácie Vám tiež poskytnú na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vytvoril aj Národný kontaktný bod pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

Odporúčame tiež otvoriť nasledovné odkazy, kde sú usmernenia a informácie k tejto problematike:

www.nkm.sk/

Podľa nášho názoru Slovensko má odborný potenciál na zabezpečenie udržania či zlepšenia zdravia pre pacienta, otázna je dostupnosť informácií a systému ako takého pre pacienta. Pán Prezident Slovenskej republiky využil možnosti ako každý iný pacient a je už na jeho osobe ako sa rozhodol. V každom prípade sa rozprúdila verejná diskusia o dôvere pacienta v zdravotný systém, čo by malo byť podnetom pre zlepšenie v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode