Nesrovnal: Na marcové zastupiteľstvo predložím 100%-né zľavy pre ŤZP občanov

13.03.2016 09:13

Bratislava 2. marca 2016

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na marcovom mestskom zastupiteľstve predloží zavedenie 100%-ných zliav na cestovanie v MHD pre ŤZP/ŤZP-S občanov, protikomunistických odbojárov a politických väzňov a darcov krvi (držiteľov diamantovej Janského plakety). V súčasnosti tak pripravuje aj technické riešenie vrátenia týchto zliav.

Primátor Ivo Nesrovnal o svojich krokoch informoval širšie vedenie mesta na svojej pravidelnej porade. Ako už vo februári sľúbil, na marcovom zastupiteľstve poslancom navrhne zavedenie bezplatnej prepravy pre ŤZP cestujúcich, protikomunistických odbojárov a politických väzňov a darcov krvi (držiteľov diamantovej Janského plakety).

„Podmienky fungovania integrovanej dopravy v Bratislave boli schválené ešte v roku 2012. Mesto muselo v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy pristúpiť k jednotnej tarifikácii a tá so sebou priniesla aj zrušenie, resp. obmedzenie niektorých zliav. Ako som sľúbil, snažil som sa nájsť riešenie tejto situácie a preto opätovne predložím mestským poslancom návrh na zavedenie 100%-nej zľavy na cestovanie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov,“ povedal ešte vo februári primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na základe štatistických dát skutočného počtu ŤZP cestujúcich z dopravného podniku. Kým do zavedenia evidenčného cestovného prostredníctvom bezkontaktných čipových kariet mesto platilo dopravnému podniku 1,8 mil. EUR na vykrytie zliav, po zreálnení čísel sa očakáva dotácia vo výške 1,2 mil. EUR.

Primátor Ivo Nesrovnal súčasne začal rokovania o technickom riešení poskytnutia zliav. Cieľom rokovaní je získať súhlas s rozšírením navrhnutých zliav do celého systému integrovanej dopravy.„Hľadáme najvhodnejší spôsob, akým zľavy prinavrátiť – či budú tieto zľavy platiť v celom integrovanom systéme kraja, na čom sa musíme dohodnúť aj s ostatnými partnermi, alebo len v rámci mestskej hromadnej dopravy v Bratislave,“ povedal primátor Nesrovnal.

III. etapa integrovanej dopravy v Bratislave bola spustená v novembri 2015. Vedenie mesta deklarovalo, že po vyhodnotení prvých mesiacov po zavedení integrovanej dopravy dôjde k prehodnoteniu podmienok fungovania, odrážajúc reálny stav počtu cestujúcich. Počet evidovaných ŤZP používateľov zliav v MHD podľa údajov ministerstva (teda občanov, ktorým bol vydaný preukaz ŤZP/ŤZP-S) bol totiž 17 000, po zavedení registračnej povinnosti počet reálnych užívateľov klesol na približne 12 000. Mesto bude vykrývať dotáciu pre dopravný podnik na základe počtu vydaných bezkontaktných čipových kariet. O pravidlách systému, akým sa budú dodatočné zľavy uplatňovať, bude primátor informovať po predložení návrhu mestskému zastupiteľstvu. V súčasnosti ŤZP cestujúci cestujú s 90%-nou zľavou.

Kontakt: Oddelenie komunikácie a marketingu, Magistrát Hlavného mesta Bratislava, Bratislava 2. marca 2016

 

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode