Nefinančná pomoc zdravotne postihnutým občanom

22.03.2016 13:06

UPPZ, Bratislava, 18.3.2016

Je všeobecne známe, že mnohí osamelí seniori rovnako ako osamelí pacienti s chronickým či telesným postihnutím, žijú pod hranicou životného minima, čo im neumožňuje prístup k základným ľudským potrebám. Jednou z takýchto potrieb je zabezpečenie stravy a potravín pre niekedy doslovné prežitie takto postihnutého občana, ktoré je spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov. Pre takéto prípady má nefinančný podporný potenciál v podobe potravín Potravinová banka Slovenska.

Na základe úvodného rokovania minulý týždeň sme nielen doviezli niektoré potraviny, ktoré sú postupne distribuované takto znevýhodneným obyvateľom hlavne v okrese Rimavská Sobota, ale aj zariadeniam pre ľudí bez domova, napríklad Mea Culpa v Bratislave a podobne. V tejto podpore budeme pokračovať.

Vzhľadom k skutočnosti, že takto znevýhodnených občanov je relatívne vysoký počet, snažíme sa vytvoriť logistický systém distribúcie a rozšíriť možnosť distribuovania potravín, ktorý by pomohol hlavne osamelýcm zdravotne postihnutým a seniorom. V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska tak chceme pomôcť aj v tak dôležitej oblasti života znevýhodnených skupín obyvateľov, ako je strava a potraviny. Do pripravovaného systému zahrnieme aj verejné samosprávy, ktoré poznajú svojich občanov s dôrazom na tých, ktorí žijú pod hranicou chudoby, čo je predpokladom, že sa potravinová pomoc nebude komercionalizovať a zneužívať.

V tomto prípade je nutné poďakovať za činnosť nielen Potravinovej banke Slovenska, ktorá zabezpečuje tieto aktivity, ale aj jej partnerom, ktorými sú obchody a potravinové reťazce poskytujúce potraviny pre takéto humanitárne a charitatívne účely. 

V prípade dotazov a návrhov nás kontaktujte prostredníctvom zverejneného e-mailu na webových stránkach: kancelaria.uppz.sk@gmail.com

 

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode