Hlavná stanica ŽSR v Bratislave sa približuje zdravotne postihnutým cestujúcim

26.10.2015 22:37

UPPZ, Bratislava, 25.10.2015

Ako sme informovali, na Hlavnej stanici v Bratislave je inštalovaný systém Eurokľúč pre zdravotne postihnutých. V súčasnej dobe toaleta pre postihnutých prechádza rekonštrukciou, ale železničiari pripravili náhradný variant pre umiestenie „wecka“ pre postihnutých cestujúcich, ktorý je označený nielen na vchodových dverách na toaletu so systémom Eurokľúč, ale aj smerovými tabulami, ktoré smerujú postihnutého k miestu, ktoré potrebuje.

Veríme nielen, že rekonštrukcia bude úspešne dokončená v krátkom čase, rovnako ako tomu, že naše oslovenie Bratislavskému samosprávnemu kraju v zmysle implementácie III. Etapy integrovanej dopravy v hlavnom meste bude úspešné a Hlavná stanica ŽSR bude vybavená takým zariadením, ktoré skráti presun napríklad vozíčkára od vstupu do budovy po nástupište, ktoré potrebuje.

V každom prípade tieto zmeny sú dobrým znamením toho, že železničiari vychádzajú v ústrety pacientom a postihnutým cestujúcim. Stav nie je v súčasnosti ideálny, ale zmeny sú pozitívne. Ďakujeme za každé zlepšenie prístupu a mobility pre každého cestujúceho, keďže pacientom sa môže stať každý, vrátane tých, ktorí o takýchto zmenách rozhodujú, zlomkom sekundy... Stačí úraz, alebo neliečená choroba...

Želáme všetkým pevné zdravie a viac takýchto zmien smerovaných tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Umiestnenie rekonštruovaného WC pre zdravotne postihnutých na Hlavnej stanici ŽSR v BratislaveSmerové tabule pre zdravotne postihnutých u vchodu do budovy

 

 

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode