Bezplatná telefonická infolinka o poplatkoch

02.04.2015 19:45

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, 1.4.2015 

Novela zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá rieši problematiku poplatkov v zdravotníctve, nadobúda účinnosť 1. apríla 2015. S cieľom vyjsť v ústrety občanom aj odbornej verejnosti Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo bezplatnú telefonickú informačnú linku, na ktorej sa záujemcovia dozvedia odpovede na všetky otázky, súvisiace s problematikou poplatkov v ambulanciách lekárov. K tomuto kroku pristúpilo MZ SR s cieľom skvalitniť informovanosť o aktuálnej téme, ktorá v týchto dňoch rezonuje a zaujíma sa o ňu široká verejnosť.

Bezplatná telefonická infolinka s číslom 0800 611 117 bude k dispozícii v pracovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h. Podnety a otázky, ktoré súvisia s touto aktuálnou problematikou, môžu občania posielať na ministerstvo zdravotníctva aj písomne na e-mailovú adresu: poplatky@health.gov.sk.

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode