Pre priamu podporu pacienta

Priama podpora pacienta je dvojakej formy. Prvou formou je podpora finančná, a tu neposkytujeme a v takýchto prípadoch pacientov odkážeme na subjekty a inštitúcie, v ktorých kompetencii je takéto riešenie. Vo väčšine prípadov ide o úrady práce, sociálnych vací a rodiny, niektoré odbory vyšších územných celkov, ale aj niektoré neziskové inštitúcie, ktorých poslaním je financovanie potrieb pacienta, prípadne médiá, ktoré môžu spustiť podporné aktivity zo strany verejnosti vo vzťahu k finančným potrebám pacienta.

Druhou formou podpory je podpora nefinančná, formou pomoci, podpory, službami, nasmerovaním a podobne. 

V súčasnosti pripravujeme projekt za participácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý je typickým príkladom priamej podpory pacienta. V krátkom čase budeme informovať o jeho spustení, možnostiach a podmienkach pre pacienta.

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode