Naša činnosť

Na týchto stránkach nájdete postupne naše činnosti a aktivity spojené s naším poslaním. samozrejme, že si uvedomujeme aj také skutočnosti, že sa myšlienky a nápady kradnú, takže budete informovaní o tom čo robíme minimálne po zazmluvnení a prívnej príprave tak, aby bolo chránené autorské právo všetkých tých, ktorí sa na našich aktivitách podieľajú a spolupracujú s nami ku prospechu pacienta.

Budeme radi, ak nám v prípade Vašich návrhov pošlete oblasti, ktoré sú pre Vás problematické tak, abysme na nich mohli spoločne pracovať a riešiť.

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode